Om KNX

 

 

KNX – integrera och få allt att fungera tillsammans 

 

Få fastighetens funktioner
att fungera tillsammans

Med KNX kan du integrera fastighetens elfunktioner
i ett enda system och få allt att fungera
tillsammans. Du kan snabbt och enkelt få mycket
avancerade funktioner inom till exempel styrning
av belysning och markiser, styrning av inomhusklimat,
integrerat med olika typer av tidsfunktioner
samt funktioner för ökad säkerhet. 

KNX – en investering som är bra
både för ekonomi och miljö

Den globala uppvärmningen påverkas kraftigt av
koldioxidutsläpp från byggnader vilket har lett till att
flera nya energieffektiviseringsstandarder har tillkommit.
Med hjälp av modern fastighetsautomation
med KNX får du kontroll över din energianvändning.

Maximal energieffektivitet, trygghet
och komfort

Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur
i rum som inte används. Den skiner upp när rätt
person kommer in och larmar vid inbrott, läckor och
eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla
funktioner pratar med varandra.
KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem
(ISO/IEC 14543-3, EN 50090) för hem- och fastighetsautomation.
Alla KNX-certifierade produkter är helt
kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat.

Var används KNX?

Huvuddelen av dagens utförda KNX installationer
återfinns i den kommersiella sektorn och offentligt
ägda fastigheter där fokus ligger på energieffektivitet,
enkelhet och kontroll. Tekniken har dock fått
en allt större utbredning inom bostadsmarknaden, framförallt
på grund av att teknikmedvetandet har ökat bland privatpersoner
och funktioner efterfrågas, men även till stor del på grund av det växande
intresset för design. KNX används i alla installationer där integrering mellan
olika fastighetsfunktioner är viktig, exempelvis kontor, skolor, kyrkor,
industri- och offentliga lokaler, men även i privata bostäder där krav ställs
på funktion och design.

Varför KNX?

Med KNX minskar behovet av styr- och signalkablar
samtidigt som fler funktioner kan skapas och förändras
med lite eller inget ingrepp i den fasta installationen.
Projekteringen förenklas och funktioner som ska distribueras
i fastigheten kan enkelt adderas i sent skede utan
fördyrande håltagningar och skadade brandtätningar.
Multifunktionella produkter minskar behovet av skilda
system och därmed tiden för installationsarbeten.

Ladda ner PDF

Vi är certifierad KNX-installatör.
Vill du veta mer om KNX och hur din fastighet kan effektiviseras? 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Telefon: 070- 36 888 36
E-post: info@elektrolanz.se