Datanät

Datanät

Vi utför komplettering och nyinstallation av lokala datanät. Det är en klar fördel när man vill använda en installatör för hela kontorsombyggnaden eller lokalförändringen. Vi har erfarenhet av både datanät och fibernät. Vi arbetar med produkter som vi litar på och vi ser till att du får ett nät installerat som fungerar och som också fungerar vid t.ex. framtida utbyggnader av nätet. 

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig. Du når når oss på info@elektrolanz.se eller på telefon 0703- 68 88 36.