HEM

EL

DATA

BELYSNING

UTBILDNING

Tanken med ELEKTROLANZ AB är att du som kund ska kunna lyfta telefonluren en gång och därefter kunna känna att ditt projekt är i full gång. En informerad och uppdaterad kund är alltid målet och vi avslutar alltid våra projekt med tydlig återkoppling. Vi på ELEKTROLANZ AB utför alla våra arbeten med engagemang och noggrannhet.
VI ARBETAR INOM FÖLJANDE OMRÅDEN Elinstallationer Datanät Belysning Kraftnät Automation Säkerhetsinstallationer Tele & svagström Passersystem Porttelefoni

ELEKTROLANZ AB är certifierad KNX-installatör. Med KNX minskar behovet av styr- och signalkablar samtidigt som fler funktioner kan skapas och förändras med lite eller inget ingrepp i den fasta installationen. KNX används i alla installationer där integrering mellan olika fastighetsfunktioner är viktig, exempelvis kontor, skolor, kyrkor, industri- och offentliga lokaler men även i privata bostäder där krav ställs på funktion och design. 

Vill ni veta mer om KNX och hur din fastighet kan effektiviseras? Kontakta oss på info@elektrolanz.se eller klicka här