Elinstallationer

Elinstallationer, felsökning och reparation

Vår huvudinriktning är serviceinstallationer, felsökning och reparation – framför allt i verksamheter där man vill ha en installatör som passar tider, håller kund informerad om arbetet, återkopplar och stör ordinarie verksamhet så lite som möjligt. På platser där man vill ha elinstallationer som en naturlig del av inredningen samarbetar vi med yrkesskickliga arkitekter.

Drifttekniska installationer
Vi har en stor erfarenhet av drifttekniska installationer. Det är till stor nytta för dig som kund då komplexa installationer idag ofta består av samverkan mellan el, larm- och VVS-installationer.

Arbete i K-märkt miljö
Vi har erfarenhet av arbete i kulturminnesmärkta byggnader och vi utför vårt arbete med största noggrannhet och med val av material som väl stämmer in med den tidsera man vill återspegla. Vi kombinerar den senaste tekniken för att distribuera el och data utan att förstöra den tidstypiska miljön.

 

Samtliga omfattande installationer provas och besiktigas med den senaste typen av mätinstrument och överskådliga protokoll överlämnas alltid till dig som kund.